آموزش برنامه استیم ، اورجین ، یوپلی ، بتل نت – فروشگاه گیم سی دی کی

آموزش ها


  آموزش شناسایی بازی کرکی یا دیتای بازی ها در استيم ، اورجین ، یوپلی ، بتل نت :  

آموزش شناسایی بازی کرکی یا دیتای بازی ها در استيم ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش شناسایی بازی کرک شده یا دیتای بازی در اورجين ( نسخه جدید ) ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش نحوه شناساندن دیتا بازی ها به uplay (نسخه جدید) ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش نحوه شناساندن بازی های کرکی و دیتا بازی به uplay برای مشاهده کلیک کنید.


  آموزش وارد کرد سی دی کی در استیم ، اورجین ، یوپلی ، بتل نت :  

آموزش فعال سازی سی دی کی در استیم ، برای مشاهده کلیک کنید.

آمزش فعال سازی سی دی کی در اوریجین ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش فعال سازی سی دی کی در یوپلی ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش فعال سازی گیفت استیم ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش فعال سازی سی دی کی در بتل نت به زودی…

 

 


  آموزش کار کردن و آشنایی با نرم افزار استيم ، اورجین ، یوپلی ، بتل نت :  

 

آشنایی با نرم افزار استیم ، برای مشاهده کلیک کنید.

آشنایی با نرم افزار اوریجین ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش بک آپ گرفتن (Backup) نسخه پشتیبان از بازی های استیم ، برای مشاهده کلیک کنید.

آموزش بازیابی بک آپ (Restore) بازی های استیم ، برای مشاهده کلیک کنید.